22 velj Umjerena tjelovježba produžuje život

Preporuka za intenzivno ili učestalo hodanje kao način tjelovježbe, smanjuje kardiovaskularni rizik, izvještava se prema randomiziranoj studiji objavljenoj u Archives of Internal Medicine.

Druga analiza, bazirana na podacima iz studije Framingham, sugerira kako se životni vijek može produžiti umjerenim do visoko-intenzivnim vježbanjem, u onih starijih od 50 godina. Regularna fizička aktivnost ima pozitivne efekte na zdravlje, no točna preporuka koliko treba vježbati da bi se smanjio kardiovaskularni rizik u sedentarnog stanovništva, ostaje nejasna. Rencentne analize uglavnom govore o linearnoj korelaciji između fizičke aktivnosti i kardiovaskularnih bolesti, u smislu smanjenog morbiditeta i mortaliteta.  U ovoj studiji, 492 sedentarne, odrasle osobe (od kojih 64% žene) nasumično su odabrane u 1 od 4 grupe za tjelovježbu ili u usporednu grupu koja je samo dobivala savjete i pisane materijale s uputama kako treba vježbati. Sve su grupe dobile savjete za 30-minutno hodanje u 4 gradirajuća intenziteta. Nakon 6 mjeseci, maksimalna potrošnja kisika povisila se u svim grupama koje su bile podvrgnute tjelovježbi (P < .01 za sve), a u usporedbi s kontrolnom, statistički značajne razlike u ostalim navedenim parametrima uočene su samo u grupi s najintenzivnijom tjelovježbom. Ograničenja studije su nepostojanje grupe bez tretmana i utjecaj dobi. Uporabom podataka iz studije Framingham Heart Study, autori su konstruirali multistatističke životne tablice kako bi kalkulirali efekte 3 razine fizičke aktivnosti (niska, umjerena i visoka) na populaciju stariju od 50 godina, a obzirom na razine fizičke aktivnosti, odredili su hazardne stope za tri tranzicije: zdravi pacijenti-smrt, zdravi-bolest i bolesni-smrt; a nakon prilagodbe za dob, spol, pušenje, bilo koji komorbiditet (karcinom, hipertrofija lijevog ventrikula, artritis, dijabetes, edem gležnjeva i pulmonarna bolest). Zaključci su da se izbjegavanjem sedentarnog načina života ne preveniraju samo kardiovaskularni rizici, već i životni vijek i u muškaraca i u žena.Dr.med. Martina Ljubić