19 lis Rječnik pojmova vezan uz procjenu rizika u području sigurnosti hrane

Slikovni rezultat za sigurnost hrane

 

Jednoznačnost pojmova u komunikaciji, transparentnost i dosljednost – tri su važna preduvjeta jasne i nedvosmislene komunikacije između dionika u sustavu sigurnosti hrane. Iz tog razloga detektirana je potreba nužnosti postojanja rječnika, sa svrhom ujednačavanja pojmova na hrvatskom jeziku, s obzirom kako terminologija ovog područja najčešće dolazi iz engleskog govornog područja (HAH).

Stoga na web stranici Hrvatske agencije za hranu sada možete pronaći informativan link:

http://www.hah.hr/rjecnik-pojmova-koji-se-koriste-u-procjeni-rizika-u-podrucju-sigurnosti-hrane/

Ovaj rječnik ažurirat će se redovito, sukladno potrebama te novim znanstvenim i stručnim spoznajama, a pretraživati se može korištenjem engleskih i/ili hrvatskih izraza.

Također, HAH poziva sve zainteresirane koji smatraju da neki pojam treba dodati i/ili detaljnije pojasniti, neka slobodno kontaktiraju na komunikacija@hah.hr