02 svi Kako potaknuti djecu da jedu više voća i povrća?

Nedovoljna konzumacija voća i povrća je značajan zdravstveni problem u razvijenim zemljama. Konzumacija voća i povrća je povezana s manjim rizikom od razvoja kroničnih bolesti kasnije tijekom života. Rano djetinjstvo predstavlja kritično razdoblje za uspostavljanje prehrambenih navika u djece. Stoga intervencije za povećanje konzumacije voća i povrća u ranom djetinjstvu mogu predstavljati učinkovitu strategiju za smanjenje tereta bolesti povezanog s nedovoljnim unosom voća i povrća.

Cilj ovog Cochrane sustavnog preglednog članka je bio da procijeni učinak intervencija osmišljenih kako bi povećale konzumaciju voća i/ili povrća kod djece do pet godina. Za pronalaženje relevantnih studija, pretražen je niz elektroničkih bibliografskih baza podataka i relevantnih časopisa te su analizirane studije citirane u pokusima koji su uključeni u pregledni članak. Također su kontaktirani autori uključenih pokusa ako možda znaju za neke druge pokuse koji bi mogli biti relevantni.

Za uključivanje u sustavni pregled bio je prihvatljiv svaki intervencijski randomizirani pokus čiji je primarni cilj bio povećanje unosa voća i/ili povrća kod djece do pet godina te je uključivao prehrambenu ili biokemijsku ocjenu konzumacije.

Dva autora članka neovisno su pretraživala i vadila relevantne podatke iz pokusa uključenih u sustavni pregledni članak. Sveukupno je pregledano 10.740 citata, među kojima je pet pokusa s 3967 sudionika zadovoljavalo kriterije odabira preglednog članka te su uključeni u pregledni članak. Od pet pokusa, dva su ispitivala intervencije u hranjenju djece, dva su ispitivala intervencije kroz kućne posjete i jedna je ispitivala učinak intervencija u predškolskim ustanovama.

Rezultati uključenih studija ukazuju na to da opetovano nuđenje ciljanog povrća djeci ne povećava značajno kratkoročnu (do tri mjeseca) konzumaciju ciljanog povrća kod djeteta. Jedan pokus koji je ispitivao kombinaciju ponavljanog nuđenja hrane s opipljivom neprehrambenom ili društvenom nagradom, pokazao je da su takve strategije učinkovite u povećanju kratkoročne (do tri mjeseca) konzumacije ciljanog povrća. Intervencije kućnim posjetima nisu se pokazale učinkovitima u povećanju ukupne konzumacije voće i/ili povrća. Iako intervencija u predškolskim ustanovama nije značajno povećala konzumaciju povrća, uočeno je malo značajno povećanje u prosječnoj konzumaciji voća kod djece.

Ovaj sustavni pregledni članak naglašava da postoji mali broj randomiziranih pokusa o intervencijama za konzumaciju voća i povrća kod djece navedene dobi te da je proučeno malo učinkovitih intervencija, istraženih na način koji je realno ostvariv.