04 sij Postoji li rizik vezan uz konzumaciju sirovog mlijeka

Hrvatska agencija za hranu (HAH) na vlastitu je inicijativu izradila Znanstveno mišljenje o javno zdravstvenom riziku vezanom za konzumaciju sirovog mlijeka s ciljem procjene rizika i procjene mogućnosti razvoja patogenih mikroorganizama na koje utječe postupanje sa sirovim mlijekom prilikom kupovine i pohrane, a prije konzumacije.

Izradi znanstvenog mišljenja prethodilo je istraživanje kojim je bilo obuhvaćeno sirovo mlijeko iz mljekomata na području RH. Cilj istraživanja bio je utvrditi mikrobiološku sliku sirovog mlijeka, prisutnost antimikrobnih lijekova, mikotoksina te utvrditi kemijski sastav mlijeka. Navedeni parametri pratili su se u sirovom mlijeku u vremenskom razdoblju od godinu dana. Istovremeno je provedena i online anketa o stavovima potrošača o sirovom mlijeku iz mljekomata, kao i o načinu postupanja s tim mlijekom. Rezultati istraživanja korišteni su kao temelj za izradu procjene rizika.

Rizik za zdravlje od sirovog mlijeka iz mljekomata može se okarakterizirati kao zanemariv u slučaju termičke obrade mlijeka prije pohrane u hladnjak odnosno prije konzumacije; umjeren u slučaju konzumacije sirovog mlijeka bez prethodne termičke obrade za populaciju zdravih, odraslih osoba te visok u slučaju konzumacije sirovog mlijeka bez prethodne termičke obrade za populaciju djece, starijih, trudnica i osoba slabijeg imuniteta.

Ne može se, stoga, preporučiti konzumacija sirovog mlijeka iz mljekomata, nego se preporučuje mlijeko prokuhati prije konzumacije.

Također, kod prodaje sirovog mlijeka iz mljekomata trebalo bi obavezno upozoriti konzumente kako je konzumacija sirovog mlijeka rizik za zdravlje te preporučiti prokuhavanje mlijeka prije konzumacije.

izvor:HAH