04 pro Pitanja i odgovori sa skupa inPharma Vitamin D 2016

Skup In Pharma  VitaminD 2016-stručni znanstveni skup 

P:Treba li djetetu rođenom u proljeće nadomještati vitamin D u dojenaštvu, tijekom proljeća i ljeta?

O:Za djecu mlađu od 6 mjeseci tj. godinu dana, ne preporuča se izravno izlaganje suncu bez odgovarajuće zaštite. Upravo je zato neobično važno nadomjestiti vitamin D tijekom dojenačkog razdoblja

na pitanje odgovorila Nives Pustišek dr.med

P. Ako je šansa za predoziranje tako mala, zašto onda u svim uputama tako strogo piše da se ne smije doza prekoračiti?

O:Nije jasno odakle i od kada potječu ti navodi. Podaci iz postojeće literature pokazuju da je intoksikacija vitaminom D bila zabilježena kod odraslih koji su uzimali više od 60000I.J.kolekalciferola na dan. Nedavna istraživanja su pokazala da se toksičnost vitamina D razvila (u vidu hiperkalcemije i hiperkalciurije) pri vrijednosti od 25-OH- D koja je bila viša od 375 nmol/L ili 150ng/ml. Akutno predoziranje vitaminom D opaženo je pri dozama od 600000I.J. vitamina D na dan.

na pitanje odgovorila Martina Matovinović dr.med.

P:Koja je preporučena doza vitamina D kod psorijaze?

O:Sistemska primjena vitamina D kod liječenja psorijaze ne nalazi se na službenim smjernicama. Savjetuje se odrediti razinu vitamina D u serumu, a zatim supstanciju provesti ovisno o toj koncentraciji.lokalna primjena analoga vitamina D samostalno ili u kombinaciji s drugim oblicima liječenja , prva je linija obrane pri liječenju blagih do umjerenih oblika psorijaze.Lokalna primjena analoga vitamina D pokazala je i zadovoljavajući učinak u liječenju psorijaze nolta dječje dobi.

na pitanje odgovorila Nives Pustišek dr.med

P:Koliko je preporučeni unos D vitamina kod osoba oboljelih od multiple skleroze?

O: Mjerenje koncentracije 25-OH D u krvnoj plazmi, pokazala je da osobe s MS imaju niže prosječne vrijednosti tog vitamina. Smanjena razina cirkulirajućeg  25-OH D također je povezana s ranijim prelaskom oboljelih iz faze relapsa i remisije u fazu sekundarne progresije. Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi da primjena vitamina D u toj skupini bolesnika usporava napredovanje bolesti, u pravilu se kod oboljelih preporuča njegova primjena, jer postoji nekoliko studija koje su to pokazale. Klinička praksa Ministarstva zdravlja RH za demijelinizacijske bolesti sastoji se u primjeni 3000I.J. kod oboljelih od multiple skleroze, uz redovito praćenje potrebnih laboratorijskih parametara

na pitanje odgovorila Darija Vranešić, doc.dr.sc.