17 kol Osnove dobivanja i pretvorbe energije prilikom mišićne kontrakcije

Energija za kontrakciju mišića dobiva se cijepanjem (hidrolizom) fosfatnih  veza pri čemu dolazi do pretvorbe ATP u ADP .Kontrakcijom mišić ostvaruje mehanički rad dobiven pretvorbom iz kemijske energije uz oslobađanje topline. Kada se energetske rezerve ATP istroše potrebno je obnoviti količine energije (ATP) isprva pomoću CP (kreatin fosfata); time se ADP regenerira u ATP.Za neki dulji i intenzivniji mišićni rad (dulji od 30 sekundi) kao izvor energije koristi se glukoza, masne kiseline i proteini koje mišići crpe iz krvi i stanica. Glukoza je u mišićima sintetizirana u obliku glikogena, masne kiseline prisutne su kao trigliceridi, a proteini koji se razgrađuju do aminokiselina, primarno ne služe za dobivanje energije, no mogu se iskoristiti na način da se pri aerobnim uvjetima nastali piruvat prevodi do acetilCo-A, koji u ciklusu  limunske kiseline ili Krebsovom ciklusu oksidacijom, odnosno otpuštanjem elektrona dovodi do oslobađanja energije. Kada se glukoza troši iz glikogena odvija se proces glikolize. Osim što se tijekom mišićne kontrakcije iz glukoze stvara energija u obliku ATPa , dolazi do stvaranja mliječne kiseline i konačno njezinog nagomilavanja odnosno zamora mišića kada je prisutan intenzivan mišićni rad . Pri aktivnosti srednjeg intenziteta mišići se rješavaju nagomilane mliječne kiseline. Masne kiseline mišići iskorištavaju više pri dugotrajnom naporu manjeg intenziteta.

www.zdravaprehrana.info