02 svi Normativi za prehranu učenika u osnovnim školama

Škola ima višestruke mogućnosti djelovanja na prehranu i prehrambene navike osnovnoškolaca. Informacije i vještine naučene u školi trebaju biti u skladu s navikama stečenim u obitelji, a s konačnim ciljem lakšeg formiranja i usvajanja pravilnih prehrambenih navika koje će djeca primijeniti tijekom života, a temelj su pozitivnih zdravstvenih navika i u odrasloj dobi.

Značajna uloga pravilne prehrane je i u prevenciji pojave određenih patoloških promjena i kroničnih bolesti u odrasloj dobi kao što su kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest, ateroskleroza, osteoporoza. Usvajanjem kvalitetne, biološki vrijedne, raznovrsne i kalorijski primjerene prehrane uz kontrolu namirnica u stručnim institucijama, smanjit će se broj djece s poremećajima vezanim uz nepravilnu prehranu (pretilost, prekomjerna tjelesna težina, bolesti metabolizma, pothranjenost). Na tjelesnu težinu utječe i genetsko naslijeđe, no ipak važnije od toga su životne navike i stil života (nepravilna prehrana i nedovoljno kretanja), a čimbenici na koje možemo utjecati su i prehrambene navike, ali i svakodnevna primjena tjelesne aktivnosti u školi i tijekom slobodnog vremena.

Pravilna prehrana osnovnoškolaca treba zadovoljiti potrebu organizma za dnevnim unosom energije i dovoljnom količinom prehrambenih i zaštitnih tvari koje su neophodne za održavanje fizioloških funkcija organizma i zdravlja. Hranom se osiguravaju hranjive tvari nužne za izgradnju tkiva (bjelančevine, željezo i kalcij), energija za metabolizam i tjelesnu aktivnost (masti i ugljikohidrati) te nutrijenti potrebni za fiziološke funkcije organizma (vitamini i minerali).