25 stu Kurkumin BCM-95 -može smanjiti širenje stanica raka

Patentirana formulacija BCM-95 Kurkumina odlikuje se sedam puta većom apsorpcijom od standardnog 95% ekstarakta. Istraživanje objavljeno 11. studenog 2014. g pokazalo je da BCM-95 može smanjiti širenje stanica raka i potencijalno povećati učinkovitost kemoterapije u liječenju uznapredovalog raka debelog crijeva. [Buhrmann C, Kraehe P, Lueders C, Dann on Songs P, Goel, et al. (2014). Kurkumin potiskuje komunikaciju između matičnih stanica raka debelog crijeva i stromalnih fibroblasta u mikrookolišu tumora: Potencijalna uloga EMT. PLoS ONE 9 (9): e107514. doi: 10,1371 / journal.pone.0107514].
Signalizacija (stanična komunikacija) između stanica raka i normalnih stanica je ključni faktor u tome kako rak napreduje. Ova “signalizacija” povećava preživljavanje i širenje zloćudnih tumorskih stanica i njihovu sposobnost da se odupru kemoterapeutskim lijekovima. U ovoj novoj studiji, istraživači su istražili ulogu signalizacije između stanica raka debelog crijeva i normalnih stanica i kako su kemoterapija i BCM-95 Kurkumin utjecali na tu komunikaciju. Osim toga ispitali su i utjecaj tog tretmana na markere karcinoma matičnih stanica. Matične stanice raka su odgovorne za razvoj otpornosti na kemoterapiju i ponovno pojavljivanje raka nakon liječenja.
Studija je koristila 3D kulture tumora, koje u većoj mjeri oponašaju kao se proces replikacije stanica događa u tijelu od drugih konvencionalnih in vitro modela kulture stanica. Kultura je obrađena s Fluorouracil (5-FU) koji je kemoterapijsko sredstvo koje se koristi za kolorektalni karcinom s BCM-95 kurkuminom ili s kombinacijom 5-FU i 95 BCM-kurkumin.
Jedan zapanjujući podatak iz ovog istraživanja bio je da se liječenjem s 5-FU zapravo promovira rast raka matičnih stanica, što možda objašnjava visoku učestalost recidiva u raka debelog crijeva. “Rak debelog crijeva je posebno poražavajući zbog visoke stope recidiva”, rekao je Ajay Goel, dr direktor Baylor Research Instituta na Baylor University Medical Center, Dallas, TX. On je jedan od autora ove studije. “Matične stanice raka postoje u tumoru u vrlo malom broju. Iako malobrojne one uspjevaju preživjeti kmoterapiju i osnovni su uzrok zašto se rak ponovno pojavljuje, ponekad i godinama kasnije. Vjerujem da su matične stanice raka glavni razlog zašto ne možemo zaustaviti rak.
“No, naša nedavna studije o Kurkuminu nastavlja otkrivati njegov jedinstveni potencijal kao terapijskog postupka u borbi protiv raka,” nastavio je dr Goel. “U ovoj studiji, liječenje kurkuminom pokazalo da je on ometa rast tumora i njegovo širenje inhibiranjem signalnih proteina i blokiranjem promocije tumorskih stanica. Ljepota Kurkumina je njegova sposobnost da uravnoteži ekspresiju gena i pozitivno utječe antikancerogena putove.”

Najbolji rezultati u zaustavljanju rasta tumora dobiveni su kada je Kurkumin korišten kao predobrada prije kemoterapije. Dodavanjem Kurkumina BCM-95 znatno je smanjena doza 5 FU potrebna da inhibira rast stanica raka a matične stanice raka izgubile su otpornost na i liječenje kemoterapijom. “Ja sam posebno uzbuđen zbog potencijala Kurkumina kao preventive za kemoterapiju,” rekao je dr Goel. “Imamo veliku nadu da će korištenje Kurkumina pvećati stopu preživljavanja i poboljšati kvalitetu života oboljelih od raka.”
Važno je napomenuti da je oblik Kurkumina se koristi u istraživanju BCM-95 Kurkumin koji ima jedinstvena svojstva i visoku apsorpciju te patentranu forlmulu koja sadrži eterično ulje kurkume koje se ne nalazi u standardnom 95% ekstraktu Kurkumina. Stoga nije sigurno da će drugi oblici Kurkumina dati iste rezultate.

Napominjemo da se ovo istraživanje radilo na kulturi tumorskih stanica i da djelovanje neke tvari u tijelu i laboratoriju nema uvijek iste rezultate. Ovaj kao i svi ostali tekstovi na našim stranicama isključivo su informativne prirode i nemaju namjeru zamijeniti savjet vašeg liječnika ili ljekarnika.

Izvor: tvrtka Sangreen // http://www.news-medical.net/news/20141111/High-absorption-BCM-95-Curcumin-can-reduce-spread-of-cancer-cells.aspx#commentblock