18 ožu HAH: Znanstveno mišljenje o označavanju prirodne mineralne vode navodom „može imati laksativan učinak“ i „može imati diuretski učinak“

Hrvatska agencija za hranu (HAH) izradila je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede Znanstveno mišljenje o označavanju prirodne mineralne vode navodom „može imati laksativan učinak“ i„može imati diuretski učinak“ kao znanstvenu i stručnu potporu za odobravanje označavanja prirodnih mineralnih voda spomenutim navodima.

Označavanje prirodne mineralne vode prema Pravilniku o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN 81/13), članak 28., 29. i 30., navodima „može imati laksativan učinak“ i „može imati diuretski učinak“ zahtjeva postavljanje mikrobioloških, fizikalnih, kemijskih i fizikalno-kemijskih parametara pod kojima se ti navodi mogu koristiti.

Postavljanje mikrobioloških, fizikalnih, kemijskih i fizikalno-kemijskih parametara temelji se na standardima Codex Alimentarius komisije za prirodne mineralne vode (Codex Stan 108-1981), Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN 81/13) te podacima dostupnim iz literature.

Vrijednosti mikrobioloških parametara preuzete su u skladu s odredbama Direktive Europske unije o crpljenju i prodaji prirodnih mineralnih voda (2009/54/EEC), a njihove maksimalne vrijednosti određene su na osnovi niza znanstvenih studija i postoje već dugi niz godina bez uočenih posljedica na zdravlje ljudi.

Prisutnost pojedinih kemijskih elemenata ili njihovih spojeva u određenim koncentracijama u mineralnoj vodi može izazvati laksativni ili diuretski učinak. Tako je, na primjer, uočeno da vode koje sadrže magnezijev sulfat i natrijev sulfat u povišenim koncentracijama imaju laksativno djelovanje, dok vode s niskim udjelom minerala imaju diuretski učinak.

Na temelju dostupne znanstvene literature, zaključeno je da je laksativni učinak primijećen kod konzumacije mineralnih voda s udjelima sulfata iznad 1000 mg/L, dok je diuretski učinak primijećen pri konzumaciji mineralnih voda s udjelima minerala manjim od 500 mg/L.

U okviru znanstvenog mišljenja, dana je preporuka za osnivanje Povjerenstva pri nadležnoj instituciji (Ministarstvo poljoprivrede) u cilju razmatranja svakog pojedinačnog zahtjeva za uporabu navoda „može imati laksativan učinak“ i „može imati diuretski učinak“.