17 lis Eurobiotech 2017

European Biotechnology Congres 2017 (Eurobiotech2017) u organizaciji EBTNA-e  i Hrvatskog društva za biotehnologiju održat će se od 25. do 27. svibnja 2017. godine u Dubrovniku. Teme kongresa pogledajte na stranici http://eurobiotech2017.eu/?p=abs-submission.
Pozivamo članove Hrvatskog mikrobiološkog društva da se jave izv. prof. dr. sc. Aniti Slavici do ponedjeljka 07. studenog (aslavica@pbf.hr), ukoliko imaju interes da održe plenarno predavanje, pozvano predavanje i/ili kratko usmeno priopćenje na ovom skupu.
Sažeci postera mogu se prijaviti na stranici http://eurobiotech2017.eu/?p=abs-submission. Svi sažeci bit će objavljeni u međunarodno priznatom časopisu Journal of Biotechnology. (Hrvatsko mikrobiološko društvo)