25 stu EFSA: Ostaci pesticida u hrani – rizik za potrošače i dalje nizak

Oko 97 % uzoraka hrane prikupljenih u Europskoj uniji nema ostataka pesticida ili ih sadrže u tragovima koji su u zakonski dozvoljenim granicama. Ovaj zaključak nalazi se u najnovijem godišnjem izvješću EFSA-e o ostacima pesticida u hrani, koji analizira rezultate gotovo 83.000 uzoraka hrane iz 28 zemalja članica – uključujući i Island i Norvešku, a po prvi puta i Hrvatsku.

Jose Tarazona, voditelj EFSA-inog Odjela za pesticide je istaknuo: “Visoke razine usklađenosti zabilježene su, kao i prethodnih godina, što znači da EU nastavlja zaštitu potrošača kontroliranjem prisutnosti ostataka pesticida u hrani. Naš godišnji izvještaj je veliki pothvat koji je temeljen na podacima dobivenima od država članica. To ne bi bilo moguće bez predanosti i stručnosti naših europskih partnera te im zahvaljujemo na njihovom doprinosu. “

Glavni rezultati

  1. 97 % analiziranih uzoraka bilo je u zakonski dopuštenim granicama (53,6 % bilo je bez mjerljivih ostataka pesticida, dok je 43,4 % sadržavalo ostatke koji su bili unutar dozvoljenih koncentracija).

  2. Među uzorcima koji potječu iz zemalja EU/EEA, 1,6 % uzoraka prelazilo je zakonski dozvoljenu granicu; prekoračenje zakonski dozvoljenih granica bilo je prisutno u 6,5 % uzoraka iz trećih zemalja.

  3. U 91,8 % uzoraka dječje hrane nisu pronađeni ostaci pesticida u količini koja bi se mogla detektirati.

  4. 98,8 % organskih proizvoda nisu sadržavali ostatke pesticida, ili su sadržavali ostatke u zakonski dozvoljenim okvirima.

  5. EFSA koristi podatke iz izvješća kako bi procijenila predstavlja li trenutna prehrambena izloženost ostacima pesticida rizik za zdravlje Europljana, dugoročno i/ili akutno. U oba slučaja, zaključila je kako je malo vjerojatno da izloženost predstavlja prijetnju za ljudsko zdravlje.

Što je novo?

EFSA je napravila niz promjena, kao odgovor na zahtjeve i komentare dionika. Na primjer, u izvješću su sada detaljnije uključeni podaci o organskim proizvodima i dječja hrana, posebni dio vezan za glifosat te više usporedbi s rezultatima iz prethodnih godina.

Preporuke

EFSA je napravila niz prijedloga za poboljšanje učinkovitosti nadzora pesticida u EU, koji uključuju:

  • Proširenje opsega programa praćenja za prehrambene proizvode, kao što su malo voće, bobičasto voće i čaj, koji su često identificirani da sadrže ostatke pesticida.

  • Smanjenje analiza proizvoda životinjskog porijekla i prebacivanje fokusa na praćenje hrane za životinje kao što su soja, uljana repica i ječam, uključujući obvezno analizu glifosata u navedenim kulturama.

  • Uzorkovanja meda kako bi se poboljšalo razumijevanje izloženosti pčela te izvjestilo o eventualnoj reviziji zakonskih granica ostataka u medu.

  • Poboljšanje komunikacije o izmjenama dopuštenih razina s uvoznicima hrane iz zemalja izvan Europske unije.

//Izvor:HAH//