18 ožu EFSA ažurirala toksikološki profil glifosata

EFSA i države članice EU završile su ponovnu procjenu glifosata, kemijskog spoja koji se koristi u velikom broju pesticida. U izvješću se zaključuje kako nije vjerojatno da je glifosat kancerogen za ljude i predložene su nove sigurnosne mjere koje će postrožiti kontrolu ostataka glifosata u hrani. Europska komisija će koristiti ove zaključke prilikom odlučivanja o zadržavanju glifosata na popisu aktivnih tvari odobrenih u EU, a također će ih koristiti i zemlje članice EU kod ponovne procijene sigurnosti pesticida koji sadrže glifosat, a koji se koriste na njihovom teritoriju.  Stručna skupina za recenziju, sastavljena od EFSA-inih znanstvenika i predstavnika institucija nadležnih za procjenu rizika u državama članicama EU, postavila je akutnu referentnu dozu (ARfD) za glifosat od 0,5 mg/kg tjelesne težine.  Jose Tarazona, voditelj EFSA-inog Odjela za pesticide, izjavio je: “Ovo je bio iscrpan proces – puna procjena u kojoj je uzeto u obzir obilje novih studija i podataka. Uvođenjem akutne referentne doze dodatno smo postrožili način procjene potencijalnih rizika od glifosata u budućnosti. Što se tiče kancerogenosti, nije vjerojatno da je ova tvar kancerogena.”  Dr. sc. Tarazona dodao je kako će EFSA koristiti nove toksikološke vrijednosti tijekom preispitivanja maksimalnih razina ostataka glifosata u hrani, koje će se provoditi u suradnji s državama članicama EU u 2016. godini.  Glifosat je aktivna kemijska tvar koja se koristi u velikom broju pesticida i njegova uporaba u Europi podliježe strogim propisima. EFSA-ina recenzija provedena je u sklopu pravnog procesa potrebnog za obnovu odobrenja za uporabu glifosata u Europi.