23 svi BIOSAFE ljetna škola: Biološka procjena rizika u hrani – od istraživanja do primjene

Projekt BIOSAFE (Piacenza, Parma  9. – 17. 06 2016.)  je doktorski program razvijen u suradnji doktorskih studija talijanskih sveučilišta Università Cattolica del Sacro Cuore i Università degli Studi di Milano. Program je usmjeren na visoko obrazovanje u polju sigurnosti hrane s posebnim naglaskom na biološke opasnosti u prehrambenom lancu.

Ljetna škola je organizirana u suradnji s EFSA-om, a namijenjena je doktorandima na zadnjoj godini studija i onima koji su tek doktorirali.

Prijave je potrebno poslati na mail adresu biosafe.summerschool@unicatt.it do 20. svibnja 2016.

Za više informacija kliknite na link: http://www.hah.hr/wp-content/uploads/2016/05/GUIDE_-BIOSAFE_LEAFLET.pdf