20 svi Bakterija Mycobacterium vaccae utječe na razine serotonina u mozgu

Izloženost određenim bakterijama u okolišu ne treba nužno doživljavati kao prijetnju našem imuno sustavu. Bakteriju Mycobacterium vacccae, čije je izvorno stanište tlo najčešće udišemo ili unosimo u organizam putem ruku koje su bile u kontaktu s zemljom dok provodimo vrijeme u prirodi ili radeći vrtlarske i zemljoradničke poslove. Ova bakterija pokazalo je istraživanje Dorothy Matthews i Susan Jenks na Sage Colleges,Troy, NY, stimulira dio u mozgu odgovoran za proizvodnju serotonina.

Istraživanja Mathew i Jenks ubrizgavanjem termički tretirane bakterije M. vaccae u miševa pokazala je stimulaciju rasta grupe neurona u mozgu što je rezultiralo povećanjem razine serotonina i smanjenjem anksioznosti.  Još jedno istraživanje na miševima koji su bili hranjeni bakterijom M. Vaccae provedeno je kako bi se procijenilo postoji li poboljšanje kognitivne sposobnosti tijekom kretanja miševa kroz labirint u usporedbi s kontrolnom skupinom miševa koja nije hranjena bakterijom. Rezultati istraživanja pokazali su da miševi hranjeni bakterijom M. vaccae dvostruko brže pronalaze izlaz iz labirinta, uz manju demonstraciju anksioznog ponašanja u odnosu na kontrolnu skupinu miševa.

U daljnjem istraživanju Mathews i sur. uklonili su bakteriju M. vaccae iz prehrane ekspermentalne skupine miševa, prateći ponovo njihovo ponašanje. Unatoč tomu što su se miševi sada sporije kretali kroz labirint, još uvijek su pokazali brže snalaženje od kontrolne skupine. Konačni je test proveden nakon tri tjedna odmora, tijekom kojega je i dalje eksperimentalni miš pokazao bolje snalaženje u labirintu, pri čemu se rezultati provedenih testova nisu statistički previše razlikovali.

”Ovo istraživanje sugerira da bakterija M. Vaccae potencijalno može igrati ulogu u liječenju anksioznosti i poboljšanju učenja kod sisavaca”- napomenula je Mathews.

Zanimljivo je za pretpostaviti kakav bi učinak ova bakterija mogla imati na učenike u školama, stvaranjem jednog novog školskog okruženja poput vrtova i u sklopu toga novih aktivnosti za učenike. Boravak na otvorenom bio bi češći, a time i izloženost bakteriji M. vaccae prisutnoj u tlu, koja bi inicijalno mogla poboljšati sposobnost kognicije kod učenika pri rješavanju školskih zadataka i utjecati na smanjenje anksioznosti.

www.zdravaprehrana.info