27 velj U 10 minuta do uskog struka i napetih trbušnjaka

1. Vježba: Planinarka
Postavite se u položaj za izvođenje sklekova: ruke ispružite u visini ramena i njima se oslonite o pod, noge ispružite iza sebe i oslanjajte se vrhovimatenisice o podlogu, te ispravite leđa.

Lijevu nogu savinite i približite što je moguće više prsnom košu (kao da se penjete o planinu), pa ju vratite u početni položaj. Istu vježbu ponovite desnom nogom, pa ih naizmjence izvodite koliko god puta možete u 60 sekundi.

2. Vježba: ‘Laktašica’ 
Oslonite se lijevim laktom o pod, desnu ruku ispružite u zrak, a ostatak tijela okrenite na bok. Podižite se od poda vrhom lijevog stopala, te nježno spuštajte u trajanju od 60 sekundi, pa ponovite cijelu vježbu s desnim laktom, bokom i nogom.

3. Vježba: Strijelčica 
Legnite na pod kao da se pripremate za izvođenje trbušnjaka. Laganosavijte koljena, sa stopalima ravno postavljenima o podlogu. Obje ruke spojite u ravnu liniju – kao da želite oponašati izgled strelice. Podižući gornji dio tijela, vrhom ‘strelice’ dodirujte naizmjence lijevi i desni bok. Ponavljajte ovu vježbu koliko god puta možete u trajanju od 60 sekundi.
4. Vježba: Balerina 
Ostanite na podu. Naslonite gornji dio tijela o pod uz pomoć laktova – laktovi bi vam trebali biti u istoj liniji kao i ramena. Naizmjence podižite lijevu i desnu nogu tako da tvore luk od 90 stupnjeva. Ponavljajte vježbu koliko god možete puta u trajanju od jedne minute.

5. Vježba: ‘Maherica’
Stanite u širok raskorak s lagano savijenim koljenima i stopalima okrenutima ‘prema van’. Izravnajte gornji dio tijela, pa desnom rukom zamahnite preko glave udesno. Potom lijevom rukom zamahnite preko glave ulijevo. Naizmjence gibajte ruke u trajanju od 60 sekundi.

6. Vježba: ‘Boksačica’ 

Ostanite stajati u raskoraku. Podignite ruke, savijte ih u laktovima sa skupljenim šakama u visini ušiju kao da se spremate za boksački meč. Podignite lijevo koljeno i pokušajte ga približiti desnom laktu što je moguće više.

Par sekundi zadržite pozu, pa se vratite u početni položaj. Isto napravite s desnim koljenom i lijevim laktom. Naizmjence ponavljajte ovu vježbu u trajanju od dvije minute.