Nataša Matošin Grbić
Nataša Matošin Grbić – NLP Practitioner IN – Naučite kvalitetno komunicirati

Kada se spomene komunikacija, većina ljudi prvo pomisli na komunikaciju riječima, odnosno verbalnu i pisanu komunikaciju. Međutim, rezultati  istraživanja (Mehrabian i Ferris), pokazali su da našu komunikaciju čine: -           riječi 7% -           tonalitet glasa 38% -           držanje, odn. govor tijela 55%. Jeste li iznenađeni? Komunikacijom riječima šaljemo samo 7%...