vježbe snage , intenzivne vježbe

04 lip. Vježbe izdržljivosti i fiziološke promjene u našem tijelu

Kada radimo vježbe izdržljivosti u našem se tijelu događaju različite fiziološke promjene kao prilagodba i odgovor našeg tijela na povećane potrebe za energijom, biogenezom mitohondrija, povećanom proizvodnjom reaktivnih oblika kisika (ROS) uslijed povećanog opterećenja. Nedavne studije pokazale su sinergijsko djelovanje mitohondrija i crijevne mikrobiote. Mitohondriji su stanične organele tzv. energetske peći, odgovorni za proces staničnog disanja – ključni za proizvodnju ATP-a, glavni su proizvođač ROS-a, i reaktivnog dušika tijekom procesa intenzivnog viježbanja. Crijevna mikrobiota-regulira transkripcijske faktore (važni za regulaciju ekspresije gena) odnosno transkripcijske koaktivatore za regulaciju gena (PGC1-α, SIRT1 AMPKgeni). Primjerice tijekom izvođenja vježbi izdržljivosti aktivirati će se gen za PGC1-α u mišićima i sudjelovati u energetskom metabolizmu mišića i obnovi mišića. PGC1-α utječe na metabolizam laktata,  prevenirajući proizvodnju visokih razina laktata u krvi (Pilegard, Satin, Neufer 2003), stoga možemo zaključiti da ovaj gen regulacijom razina laktata regulira i razine energije (iskoristivost i efikasnost) te aerobnu sposobnost.

Crijevna mikrobiota i njezini metaboliti poput kratkolančanih masnih kiselina i sekundarne žučne kiseline pridonose proizvodnji energije domaćina, Mitohondriji će modulacijom funkcije crijevne barijere i imuno odgovora na sluznicu imati značanu ulogu u regulaciji crijevnih mikroorganizama. Jednako tako i pravilno vođena redukcijska dijetoterapija značajno će modulirati sastav crijeva. Mikrobiota crijeva ključna je za metabolizam domaćina budući da pomaže u probavi i apsorpciji hrane (Neis et al., 2015), pomaže u neutralizaciji lijekova i karcinogenezi, sintezi kolina (Nicholson et al., 2012), sintezi sekundarne žučne kiseline (Hylemon et al (Sugahara i sur., 2015), sintezi vitamina K (Marley i sur., 1986) te kratkolančanih masnih kiselina (SCFA). Osim toga, mikrobiota štiti crijeva domaćina od patogenih infekcija (Lozupone et al., 2012), stimulira imunološki sustav (Vighi et al., 2008) i rad epitelnih stanica (Hooper i Gordon, 2001) te regulira oksidacijski stres (Xu I sur., 2014).

Što se događa tijekom izvođenja vježbi izdržljivosti? Općenito mitohondriji oksidiraju masti i šećere čime se oslobađa određena količina energije, da bi se generirao ATP. Tijekom provođenja  intenzivnog treninga uloga mitohondrija prevazilazi kapacitete za proizvodnju energije. Ove organele također su uključene u druge esencijalne metaboličke i stanične procese, uključujući homeostazu kalcija, intracelularnu signalizaciju, biosintezu hema i akutnu staničnu smrt (Wai i Langer, 2016). Još uvijek smo na početku spoznaje o interakciji crijevne mikrobiote i mitohondija, no nekoliko je studija pokazalo da su kao posljedica intenzivnog vježbanja komensalne molekule mikrobiote crijeva, kao što je N-butirat, bitne za suzbijanje prekomjernog mitohondrijskog oksidativnog stresa, upalnih odgovora i rast patogena, osim toga poboljšana je potrošnja energije te se ubrzava metabolizam. Nadalje, kratkolančane masne kiseline mogu inducirati ključne medijatore u mitohondrijskoj biogenezi putem transkripcijskih koaktivatora kao što je PCG-1α, i enzim AMPK-1, koji sudjeluju u suprimiranju upalnog odgovora, čime ostvaruju posrednu ulogu pozitivnog učinka vježbanja, uz napomenu da takav učinak nije primjećen pri izvođenju vježbi treninga snage skeletnih mišića (Coffey i Havley 2007) .

www.zdravaprehrana.info